Limarski radovi

Kada se uradi krovna konstrukcija, pre stavljanja bilo kakvog pokrivača, potrebno je ugraditi limene elemente krova. Oluci horizontalni i vertikalni, vetar-lajsne, zidni limovi, prelazni limovi, snegobrani i ostali nestandardni limeni elementi od pocinkovanog, bojenog ili bakarnog lima sa pratećom galanterijom su uvršteni u našu ponudu, čime je kompletno zaokružena jedna značajna celina na svakom građevinskom objektu, a to je krov.

Na ovaj način svojim klijentima nudimo kompletnu uslugu izgradnje krova, od njegove drvene konstrukcije, preko limarskih radova pa do konačnog pokrivanja bilo tegolom, crepom ili pak limom. U realizaciji posla učestvuju isključivo stručni, savesni i odgovorni majstori, svako u svojoj struci, koji će učiniti sve da Vašu zamisao budućeg krova pretoče u stvarnost.

Na sve izvedene radove dajemo garanciju od 2 godine i odgovaramo za celokupan posao oko izgradnje krova, čime se u startu eliminiše jedna neprijatna pojava, a to je prebacivanje odgovornosti u slučaju nastanka nekog problema, ako su na izradi krova učestvovale različite firme, obično dve ili tri. Za Vaš budući krov brine, garantuje i odgovara samo jedna: Krovmont.